FAQs

Iva, prodott jew servizz ġdid jista’ jkollu drittijiet ta’ proprjetà intellettwali differenti li wħud minnhom jeħtieġu protezzjoni permezz ta’ proċedura ta’ reġistrazzjoni. Pereżempju, jekk prodott ġdid jinvolvi pass inventiv, allura għandek privattiva. Jekk il-forma estetika ta’ dan il-prodott ġdid hija oriġinali allura għandek ukoll tipproteġi d-disinn tiegħu. Barra minn hekk, il-prodott il-ġdid għandu jkun identifikabbli wkoll permezz tal-isem tad-ditta unika li għalhekk għandek tipproteġi wkoll billi tirreġistrah bħala trademark.

Dan huwa possibbli permezz tal-adeżjoni ta’ Malta għal regoli jew trattati internazzjonali dwar il-proprjetà industrijali, inkluża s-sħubija fl-UE; l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO); il-Konvenzjoni ta’ Pariġi; il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi (EPO); it-Trattat ta’ Kooperazzjoni dwar il-Privattivi; u oħrajn li joffru rotot reġjonali jew internazzjonali ta’ preżentazzjoni għall-protezzjoni ta’ trademark, privattiva jew disinn kif applikabbli. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb ukoll direttament minn dawn l-Uffiċċji supranazzjonali tal-PI li Malta hija membru tagħhom fis-siti li ġejjin: https://www.euipo.europa.eu/en; https://www.epo.org/en u https://www.wipo.int/portal/en/index.html.

L-Artikolu 7(4) tal-Avviż Legali 99 tal-2007 jgħid b’mod ċar li n-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fis-subartikolu (2) u (3) jagħmel il-Privattiva Ewropea nulla ad initio. Għalhekk, ladarba d-dritt ma jkunx ġie stabbilit f’Malta fl-ewwel lok ma jkunx possibbli li jiġi stabbilit mill-ġdid tali dritt.

Privattiva Ewropea ppubblikata tirċievi l-istess protezzjoni bħal dik ipprovduta għal applikazzjoni għal privattiva nazzjonali, għalhekk, protezzjoni proviżorja għal Privattiva Ewropea hija pprovduta awtomatikament mingħajr ħlas.

SPC jagħti terminu ta’ protezzjoni ieħor (massimu ta’ 5 snin) lil hinn mit-terminu standard ta’ protezzjoni ta’ 20 sena għal privattiva mediċinali jew għall-protezzjoni tal-pjanti peress li s-sidien ta’ tali privattivi ma kinux ikunu jistgħu jużaw il-privattiva qabel ma jirċievu l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq li ħafna drabi jinvolvu proċeduri twal.

It-terminu ta’ protezzjoni ta’ SPC huwa kkalkulat mid-data tan-notifika tal-ewwel awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u huwa ugwali għall-perjodu li jkun għadda bejn il-preżentata tal-applikazzjoni għall-privattiva u l-għoti tal-ewwel awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-UE, inqas ħames snin. Jista’ jingħata SPC anke jekk dan il-kalkolu jipproduċi riżultat negattiv. Madankollu, SPC normalment ma jkunx utli sakemm ma jkollux tul pożittiv. SPCs li għandhom tul negattiv xi drabi huma mfittxija minħabba li l-leġiżlazzjoni tal-UE li ġiet promulgata fl-2007, li tikkonċerna mediċini pedjatriċi, tipprovdi għal estensjoni ta’ sitt xhur tat-terminu bażiku tal-SPC f’ċerti ċirkostanzi. Dan jista’ jġib tul negattiv fil-pożittiv.

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.