Pubblikazzjonijiet

Pubblikazzjonijiet Online – Il-Ġurnal PI Online

Mit-12 ta’ Frar 2021, il-proċedura tat-trademark inbidlet u issa huwa possibbli għal parti teri li jissottomettu oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ trademark fi żmien 90 jum mid-data tal-pubblikazzjoni tat-trademark fil-IP Online Journal f’konformità mal-Leġislazzjoni Sussidjarja (LS) 597.04 intitolata Regoli dwar Trademarks​.

Il-Ġurnal PI Online jinħareġ kull ġimgħa fl-ewwel jum tax-xogħol tal-ġimgħa. L-ewwel ġurnal online inħareġ nhar it-Tnejn, 25 ta’ Frar 2019.

Gazzetta tal-Gvern​

Id-Dipartiment tal-Kummerċ regolarment ippubblika l-Għotjiet il-ġodda tal-Proprjetà Industrijali tiegħu kif ukoll bidliet oħra relatati fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta.

Tista’ tfittex il-ħarġiet tal-passat tal-Gazzetta tal-Gvern billi tikklikkja fuq il-links xierqa hawn taħt:

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata fuq

Aġġornata l-aħħar fit-12 ta’ Lulju 2022