FAQs

Trademark tista’ tikkonsisti fi kwalunkwe sinjal, b’mod partikolari kliem, inklużi ismijiet personali, jew disinni, ittri, numri, kuluri, il-forma tal-merkanzija jew tal-ippakkjar tal-merkanzija, jew ħsejjes sakemm tali sinjali jkunu kapaċi jiddistingwu l-oġġetti jew is-servizzi ta’ impriża waħda minn dawk ta’ impriżi oħra.

Il-formola tal-applikazzjoni xierqa tista’ timtela u tintbagħat online fuq ips.gov.mt.

Jekk it-trademark hija immaġni allura, kif indikat hawn fuq, hija meħtieġa rappreżentazzjoni grafika flimkien ma’ prokura kull fejn ir-rappreżentanti jaġixxu f’isem is-sid tat-trademark. Jistgħu jkunu meħtieġa wkoll dokumenti oħra meta tiġi ppreżentata applikazzjoni għal trademark bħal: ċertifikati ta’ prijorità jew regolamenti fil-każ ta’ applikazzjonijiet għal Marki Kollettivi jew ta’ Ċertifikazzjoni.

L-ispiża għal trademark ġdida hija ta’ €115 li tkopri l-iffajljar, ir-reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni tat-trademark il-ġdida. Il-perjodu ta’ protezzjoni għat-trademark reġistrata huwa ta’ 10 snin mid-data tal-preżentazzjoni.

Ser jieħu bejn 3 u 5 xhur mid-data tal-applikazzjoni sad-data tar-reġistrazzjoni.

Bħala parti mill-eżami biex jiġi vvalutat jekk trademark hijiex kapaċi tiġi rreġistrata, l-uffiċċju jagħmel tfittxija sabiex jivverifika jekk trademark simili jew identika hijiex diġà rreġistrata jew applikata għaliha f’Malta u fl-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni se tiġi eżaminata wkoll fuq raġunijiet assoluti tal-liġi bħad-deskrittività, il-moralità pubblika eċċ. Madankollu, ladarba l-applikazzjoni għal trade mark tiġi sottomessa u wara eżami, l-applikazzjoni titqies li mhix aċċettabbli, kwalunkwe miżata għal trade mark ma tistax tiġi rimborsata. Għal din ir-raġuni, huwa dejjem rakkomandabbli li tagħmel tfittxija qabel ma tapplika għal trade mark jekk hemmx xi applikazzjonijiet jew reġistrazzjonijiet preċedenti għal trade mark nazzjonali u tal-UE li huma simili għall-marka tiegħek billi tuża r-reġistru tat-trade marks nazzjonali online ips.gov.mt/NR jew it-TMview . L-aċċess għal dawn id-databases huwa mingħajr ħlas. Tista’ wkoll titlob li ssir tfittxija mill-uffiċċju billi tikkuntattjana fuq ipoffice@gov.mt li għaliha tapplika l-miżata applikabbli.

Iva, is-servizzi tal-bejgħ bl-imnut huma waħda mill-45 kategorija ta’ oġġetti jew servizzi li huma protetti f’Malta, fuq livell Ewropew jew mad-dinja kollha. Sabiex tgħinek tikklassifika l-prodotti jew is-servizzi tiegħek u biex tiżgura li tinkludi oġġetti u servizzi li huma aċċettabbli għall-uffiċċju jew għall-EUIPO meta tippreżenta trademark tal-UE, huwa rakkomandat li tirreferi għall-għodda TMClass.