Aħbarijiet

CP12. Evidenza fi proċedimenti tal-appell għal trademarks: sottomissjoni, struttura u preżentazzjoni ta’ evidenza, u t-trattament ta’ evidenza kunfidenzjali

L-Uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tan-Netwerk tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (1) ikomplu jikkollaboraw fil-kuntest tal-prattiki konverġenti tat-trademarks u d-disinji. Dawn issa qablu dwar dokument addizzjonali ta’ Prattika Komuni/Rakkomandazzjonijiet Komuni dwar trademarks bil-għan li jipprovdu prinċipji ġenerali rigward evidenza fi proċeduri tal-appell għal trademarks, b’mod partikolari, it-tipi, il-mezzi, is-sorsi u l[1]identifikazzjoni tad-dati relevanti tagħha, kif ukoll l-istruttura u s-sottomissjoni tagħha, u t-trattament ta’ evidenza kunfidenzjali.

Id-dokument CP12 il-ġdid jista' jiġi aċċessat fuq: https://www.tmdn.org/#/practices/1819736

09/05/2024

L-Uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tan-Netwerk tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea jkomplu jikkollaboraw fil-kuntest ta' prattiki konverġenti ta' trade marks u disinni. Issa qablu dwar dokument addizzjonali ta’ Prattika Komuni dwar it-trade marks bil-għan li jipprovdu fehim komuni tal-kunċett ġenerali ta’ mala fide u ta’ kunċetti oħra, inkluża terminoloġija relatata mal-valutazzjoni tagħha, kif ukoll fatturi u xenarji li jistgħu jkunu rilevanti. fil-valutazzjoni.

Żur din is-sit għal aktar informazzjoni: https://www.tmdn.org/#/practices/2537136

06/05/2024

L-Uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tan-Network tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea ikomplu jikkollaboraw fil-kuntest tal-prattiki konverġenti tat-trademarks u d-disinji. Issa qablu dwar dokument ta’ Prattika Komuni addizzjonali dwar it-trademarks bl-għan li jipprovdu fehim komuni dwar il-kunċetti tal-ordni pubbliku u l-prinċipji aċċettati tal-moralità, li jiċċara r-relazzjoni u d-differenzi bejn dawn iż-żewġ kunċetti. Barra minn hekk, dan jistabbilixxi kriterji komuni għall-valutazzjoni ta’ jekk sinjal huwiex kuntrarju għall-ordni pubbliku u/jew għall-prinċipji aċċettati tal-moralità u jipprovdi eżempji illustrattivi tal-kriterji u l-gruppi ta’ sinjali identifikati.

Jekk jogħġbok żur il-link li ġejja għal aktar informazzjoni dwar CP14 permezz ta' TMDN: https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices/2547782

19/04/2024