Kontrolli tal-Kummerċ t’Oġġetti b’Użu Doppju

L-esportazzjoni, it-tranżitu u s-senserija ta’ oġġetti b’użu doppju huma soġġetti għal liċenzjar mid-Dipartiment tal-Kummerċ.

Oġġetti b’użu doppju huma oġġetti, softwer jew teknoloġija li jistgħu jintużaw kemm għal applikazzjonijiet ċivili kif ukoll għal dawk militari. Dawn huma elenkati fl-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/821 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi reġim tal-Unjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, l-intermedjazzjoni, l-assistenza teknika, it-tranżitu u t-trasferiment ta’ oġġetti b’użu doppju (riformulazzjoni). Dan japplika direttament fil-pajjiżi kollha tal-UE inkluża Malta, li għalihom tapplika wkoll il-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 365.12.

L-applikazzjoni ssir b’mod elettroniku, filwaqt li l-mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil controlledgoods@gov.mt jew 21226688. Informazzjoni dettaljata dwar il-proċeduri ta’ applikazzjoni u liċenzjar tista’ tinstab fil-links ta’ hawn taħt.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fis-7 ta’ Novembru 2022