FAQs

Oġġetti b’użu doppju huma oġġetti,   softwer, teknoloġija, dokumenti u dijagrammi li jistgħu jintużaw kemm għal applikazzjonijiet ċivili kif ukoll għal dawk militari. Dawn jistgħu jvarjaw minn materja prima għal komponenti u sistemi kompluti, bħal ligi tal-aluminju, berings, jew lasers. Dawn jistgħu jkunu wkoll oġġetti użati fil-produzzjoni jew l-iżvilupp ta’ oġġetti militari, bħal għodod tal-magni, tagħmir għall-manifattura ta’ sustanzi kimiċi u kompjuters.
L-oġġetti b’użu doppju huma elenkati fl-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2021/821 li huwa direttament applikabbli fil-pajjiżi kollha tal-UE, inkluża Malta. Il-kodiċi alfanumeriku ta’ oġġetti b’użu doppju jirrappreżenta dan li ġej:
Kategoriji ta’ kontroll
– 0: materjali nukleari
– 1: materjali, kimiċi, “mikroorganiżmi” u “tossini”
– 2: ipproċessar tal-materjali
– 3: elettronika
– 4: kompjuters
– 5: telekomunikazzjonijiet u sigurtà tal-informazzjoni
– 6: sensuri u lasers
– 7: navigazzjoni u avjonika
– 8: tal-baħar
– 9: aerospazjali u propulsjoni
Sottokategoriji
– A: sistemi, tagħmir u komponenti
– B: tagħmir għall-ittestjar, l-ispezzjoni u l-produzzjoni
– C: materjali
– D: softwer
– E: teknoloġija
Oriġini tar-reġim
– 0: Arranġament ta’ Wassenaar
– 1: Sistema ta’Kontroll tat-Teknoloġija tal-Missili
– 2: Grupp għall-Provvista Nukleari
– 3: Grupp Awstralja
– 4: Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi
Jekk il-prodott li trid tesporta huwa msemmi fil-lista, jeħtieġlek tapplika għal liċenzja.
L-esportazzjonijiet ta’ oġġetti oħra mhux imsemmija jistgħu jiġu kkontrollati wkoll jekk il-pajjiż tad-destinazzjoni jkun soġġett għal sanzjonijiet  min-NU, mill- UE jew mill-OSKE.

L-UE tikkontrolla l-esportazzjoni, it-transitu u s-senserija ta’ oġġetti b’użu doppju sabiex tikkontribwixxi għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali u tipprevjeni l-proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Qerda Massiva (WMD).
Il-kontrolli tal-esportazzjoni tal-UE jirriflettu l-impenji miftiehma f’reġimi multilaterali ewlenin ta’ kontroll tal-esportazzjoni bħall-Grupp tal-Awstralja, l-Arranġament ta’ Wassenaar, il-Grupp ta’ Fornituri Nukleari u r-Reġim ta’ Kontroll tat-Teknoloġija Missilistika.

 

 

Il-kontrolli jkopru l-esportazzjoni, it-transitu u s-senserija ta’ oġġetti b’użu doppju. Għall-oġġetti elenkati fl-Anness IV tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2021/821 — li jelenka l-aktar prodotti b’użu doppju kritiċi li huma soġġetti għall-kontrolli l-aktar stretti — hija meħtieġa liċenzja għad-destinazzjonijiet kollha, jiġifieri anke għat-trasferimenti lejn Stati Membri oħra tal-UE.

Il-merkanzija/oġġett tista’ tiġi interċettata mid-Dwana li żżommha sakemm jiġi ddeterminat jekk hijiex soġġetta għal liċenzja. Wieħed ikun ukoll suxxettibbli għall-penali elenkati fl-Artikolu 15 tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 365.12.

L-ewwel pass huwa li jiġi ddeterminat jekk l-oġġett huwiex elenkat billi jitqabblu l-ispeċifikazzjonijiet tal-oġġett mad-deskrizzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. Jekk il-prodott huwa elenkat fl-Anness I tar-Regolament, huwa soġġett għal awtorizzazzjoni. Xi kontrolli japplikaw għal ċerti destinazzjonijiet biss u fejn dan huwa l-każ huwa ddikjarat fil-leġiżlazzjoni. Pereżempju, l-oġġetti tal-Anness IV jeħtieġ li jkunu liċenzjati anki jekk ikunu qed jiġu trasferiti lejn Stat Membru ieħor.
Barra minn hekk, oġġetti mhux elenkati li jistgħu jintużaw eż. b’rabta ma’ programm  tal-AQM — ikunu  soġġetti wkoll għal- liċenzjar permezz tal-klawżola  dwar il-qbid kollha. Fejn japplikaw sanzjonijiet kummerċjali  tan-NU jew embargo vinkolanti tan-NU fuq l-armi, il-provvista jew il-kunsinna lill-pajjiż ikkonċernat ta’ merkanzija kkontrollata tista’ tkun soġġetta għal kontroll.
Jista’ jkun li tixtieq tfittex parir mid-Direttorat tas-Servizzi  tal-Kummerċ li jipprovdi l-informazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti kollha tal-prodotti u d-dettalji tad-destinazzjonijiet maħsuba.

 

Applikazzjoni għal liċenzja trid issir b’mod elettroniku fuq commerce.gov.mt jew servizz.gov.mt. L-informazzjoni meħtieġa fl-applikazzjoni għandha tiġi ttajpjata u sottomessa  onlajn flimkien mad-dokumenti rilevanti kollha. Id-dokumentazzjoni tista’ tkun kopji tal-manwali tal-prodotti, iċ-ċertifikati tal-użu aħħari (EUCs), il-polza tat-tagħbija , il-permessi tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni, il-fatturi, iċ-ċertifikazzjonijiet u l-liċenzji tal-operat, eċċ. Xi dokumenti huma rekwiżiti obbligatorji fl-applikazzjonijiet kollha, speċifikament fl-EUC u fil-permess tal-importazzjoni/esportazzjoni. Madankollu huwa rakkomandabbli li jiġu ppreżentati d-dokumenti kollha relatati mal-oġġett u t-tranżazzjoni involuta. Id-dokumenti mhumiex meħtieġa fl-oriġinali matul l-ipproċessar, iżda mal-ħruġ ta’ liċenzja. L-EUC biss normalment jintalab fl-oriġinal. Id-dokumenti kollha għandhom ikunu bl-Ingliż jew bil-Malti. Meta dan ma jkunx il-każ, għandha tiġi pprovduta traduzzjoni ċċertifikata flimkien mad-dokument.
In-noti ta’ gwida jipprovdu spjegazzjoni aktar dettaljata dwar il-proċess tal-applikazzjoni.

Għandek tissottometti l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni malajr kemm jista’ jkun, u preferibbilment qabel ma tieħu kwalunkwe impenn kuntrattwali. Il-ħinijiet tal-ipproċessar għandhom it-tendenza li jkunu twal fid-dawl tal-valutazzjonijiet u l-verifiki li jeħtieġ li jitwettqu mill-awtorità tal-liċenzji f’konsultazzjoni ma’ entitajiet oħra. L-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni normalment ikunu validi għal tmien xhur.