Id-Direttorat tas-Servizzi u l-Proġetti relatati mal-Kummerċ

Id-Direttorat tas-Servizzi u l-Proġetti relatati mal-Kummerċ jopera permezz ta’ żewġ taqsimiet, it-Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ u it-Taqsima tal-Importazzjoni-Esportazzjoni.

Taqsima tal-Liċenzjar tal-Kummerċ

Bis-saħħa tar-Regolament dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ S.L.441.07 it-Taqsima tal-Liċenzji tal-Kummerċ hija l-awtorità regolatorja responsabbli għall-ħruġ ta’ liċenzji tal-kummerċ għal attivitajiet kummerċjali magħżula, jiġifieri dawk ta’:

  • Bejjiegħa fit-toroq li jbiegħu bl-imnut jew jagħtu servizz mit-triq permezz ta’ vettura
  • Bejjiegħa bil-posta li joperaw fi ħdan il-preċinti ta’ suq fil-miftuħ
  • Bejgħ bieb għal bieb li joffru oġġetti jew servizzi b’rabta ma’ attivitajiet kummerċjali
  • Liċenzji tal-Irkantaturi
  • Attività Kummerċjali ta’ Aġenzija ta’ Referenza dwar Kreditu
  • Kif ukoll attivitajiet ta’ darba li jinvolvu Fieri Kummerċjali u/jew Wirjiet, u Bejgħ mill-kompartiment tal-ġarr ta’ karozza, organizzati minn organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ
  • Negozjanti ta’ Metalli Prezzjużi u Haġar Prezzjuz

Żviluppi riċenti, permezz tal-Avviż Legali 261 tal-2020, għamluha obbligatorja mill-1 ta’ Jannar 2021 biex persuni fiżiċi jew ġuridiċi rreġistrati mad-Dipartiment tal-VAT bħala li jwettqu operazzjonijiet ta’ Negozjant ta’ Metalli u Ġebel Prezzjużi, ikunu wkoll detenturi ta’ liċenzja ta’ kummerċ. In-negozjanti kollha bħal dawn issa huma marbuta bil-kundizzjonijiet previsti f’dawn ir-regolamenti u għandhom joperaw b’liċenzja ta’ kummerċ maħruġa f’isem id-detentur tal-liċenzja.

Unità ta’ importazzjoni-esportazzjoni

Din l-Unità tesegwixxi politika ta’ kummerċ estern jiġifieri billi tikklerja għall-importazzjoni u l-esportazzjoni oġġetti soġġetti għal kontrolli permezz ta’ Avviżi Legali – S.L. 117.14 u S.L.117.02. Id-Dipartiment huwa l-entità li toħroġ dawn il-liċenzji u l-punt uniku ta’ kuntatt għall-klijenti, madankollu, fit-twettiq ta’ dan ir-rwol jikkonsulta ma’ awtoritajiet kompetenti differenti skont il-kategorija tal-merkanzija.

F’konformità mal-politika ta’ nonproliferazzjoni tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali, l-Unità tiskrutinizza fuq bażi ta’ tranżazzjoni, kwalunkwe transitu, trasbord jew esportazzjoni ta’ oġġetti u oġġetti militari b’użu doppju jekk dawn iseħħu fit-territorju Malti. Barra minn hekk, teżamina attivitajiet ta’ senserija li jinvolvu l-istess oġġetti strateġiċi jekk dawn isiru minn negozjanti stabbiliti f’Malta. Dan bi twettiq ta’ S.L.365.12 u S.L.365.13.

L-Unità timplimenta wkoll ir-Regolament tal-Unjoni Ewropea dwar il-Minerali ta’ Kunflitt – Regolament (UE) 2017/821 li daħal fis-seħħ sħiħ f’Jannar 2021. L-għan ta’ dan ir-regolament huwa li jagħti provenjenza responsabbli minn importaturi Ewropej ta’ erba’ minerali, jiġifieri l-landa , tantalu, tungstenu u deheb, li xi drabi jiffinanzjaw kunflitti armati jew jiġu estratti permezz ta’ xogħol furzat.

Id-Dipartiment tal-Kummerċ jista’ jintlaħaq fuq 25690100 jew 21226688 u l-mistoqsijiet jistgħu jiġu indirizzati lil commerce@gov.mt imbagħad jiġu mgħoddija lill-Unità rilevanti.

L-aħħar aġġornament

L-aħħar aġġornament sar fid-19 ta’ Jannar 2020