Premju Proprjetà Intellettwali Malta 2018

Reklam

Kartellun

Vidjows

Kreattivita
Kreattivita #1
Kreattivita #2
Inizjattiva Teknoloġika #1
Inizjattiva Teknoloġika #2

L-għan ewlieni tal-Malta Intellectual Property Awards, huwa dak li jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ ideat u prodotti innovattivi li għandhom potenzjal u li huma wkoll uniċi u sostenibbli.

Fit-22 ta’ Marzu 2019, saret id-9 edizzjoni tal-Malta Intellectual Property Awards għall-2018, organizzati mid-Dipartiment tal-Kummerċ, fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, li matulha tħabbru l-finalisti fil-kategoriji rispettivi, u kull wieħed ingħata Trophy u Premju Monetarju:

Premju tal-Proprjetà Intellettwali għall-Kreattività
Rebbieħ

is-Sur Nicholas Grima, is-Sur Neil Zammit, Reċiproku – ‘Storja Animalta’

Fit-tieni post

Is-Sur Arif Rochman, Polinno – ‘WhiteboART Truly Artistic Whiteboard’

Premju tal-Proprjetà Intellettwali għall-Inizjattiva Teknoloġika
Rebbieħ

Dr Stephen Mizzi, Dr Owen Falzon, Tarsos – ‘In-Shoe Monitoring System for Diabetes’

Fit-tieni post

Is-Sur Gabor Molnar, Laser Engineering and Development Ltd – ‘Żvilupp tal-printer 3D FDM tal-ġenerazzjoni li jmiss bl-użu ta’ teknoloġija innovattiva tal-laser’

Premju tal-Proprjetà Intellettwali – Innovatur Emerġenti
Rebbieħ

Dr Byron Baron – ‘Metodu innovattiv ta’ skoperta ta’ modifiki tal-proteini għad-dijanjosi tal-kanċer tal-kolorektum’

Trofew, Midalji u Ċertifikati

Ġew ippreżentati wkoll premjijiet f’isem l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) kif ġej:

Midalja tal-WIPO għall-Kreattività

Is-Sur Nicholas Grima, is-Sur Neil Zammit, Reċiproku – ‘Storja Animalta’

It-Trofew tal-Intrapriża tal-IP tal-WIPO

Dr Stephen Mizzi, Dr Owen Falzon, Tarsos – ‘In-Shoe Monitoring System for Diabetes’

Midalja tal-WIPO għall-Inventuri

Dr Byron Baron – ‘Metodu innovattiv ta’ skoperta ta’ modifiki fil-proteini għad-dijanjosi tal-kanċer tal-kolorektum’

Linji Gwida u Formoli tal-Applikazzjoni