Premju Innovazzjoni Malta 2017

Reklam

Kartellun

Filmati

Innovazzjoni Kreattiva
Innovazzjoni Kreattiva #1
Innovazzjoni Kreattiva #2
Innovazzjoni Xjentifika #1
Innovazzjoni Xjentifika #2
Innovazzjoni Teknoloġika #1
Innovazzjoni Teknoloġika #2

Ċerimonja tal-Premjijiet

L-għan ewlieni tal-Premju Malti għall-Innovazzjoni, huwa dak li jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ ideat u prodotti innovattivi li għandhom potenzjal, huma uniċi u sostenibbli.

It-8 edizzjoni tal-Premju Malti għall-Innovazzjoni għall-2017, organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ, fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, saret fil-5 ta’ Marzu 2018, li matulha tħabbru l-finalisti fil-kategoriji rispettivi, u kull wieħed ingħata Trofew u Premju Monetarju:

Premju għall-Innovazzjoni Kreattiva
Rebbieħ

Ing. Marco Cremona, Prof. Alexiei Dingli – ‘ECO-Logic (Malta) – Teaching Sustainable Development Through Gaming’

Fit-tieni post

Is-Sa Laura Swale – ‘Allura – Malta Open Art Studios’

Premju għall-Innovazzjoni Xjentifika
Rebbieħ

Prof. Ing. Tonio Sant, Dr. Ing. Daniel Buhagiar, Dr. Ing. Robert N Farrugia – ‘FLASC – Integrated Offshore Energy Storage’

Fit-tieni post

MaltaHip Team: Prof. Pierre Schembri Wismayer, Dr. Ing. Joseph Buhagiar, Dr. Ing. Pierluigi Mollicone, is-Sur Donald Dalli – ‘A Novel Hip Joint Simulator for Testing New Implants’

Premju għall-Innovazzjoni Teknoloġika
Rebbieħ

Carlo Gavazzi Malta Ltd, Dr. Reiko Raute, Ing. Jason Demicoli – ‘HDMS: High Dynamic Motor Starter’

Fit-tieni post

Dr. Ing. Alex Rizzo, Ing. Christian Camilleri – ‘Mikrosoluzzjonijiet Agrivoltajiċi’

Premju għall-Innovatur Emerġenti
Rebbieħ

Is-Sur Bernard Montebello – ‘Montebello Digital Art’

Trofew, Midalji u Ċertifikati

Ġew ippreżentati wkoll premjijiet f’isem il-World Intellectual Property Organisation (WIPO) kif ġej:

Il-Midalja tal-WIPO għall-Kreattivitá

Ing. Marco Cremona, Prof. Alexiei Dingli – ‘ECO-Logic (Malta) – Teaching Sustainable Development Through Gaming’

Il-Midalja tal-WIPO għall-kreattivita’

Is-Sur Bernard Montebello – ‘Montebello Digital Art’

It-Trofew tal-Intrapriża tal-IP tal-WIPO

Carlo Gavazzi Malta Ltd, Dr. Reiko Raute, Ing. Jason Demicoli – ‘HDMS: High Dynamic Motor Starter’

Il-Midalja tal-WIPO għall-Inventuri

Prof. Ing. Tonio Sant, Dr. Ing. Daniel Buhagiar, Dr. Ing. Robert N Farrugia – ‘FLASC – Integrated Offshore Energy Storage’

Linji Gwida u Formoli tal-Applikazzjoni