Dwar il-Proprjetà Intellettwali

Il-flyers li ġejjin ġew żviluppati mid-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali sabiex jipprovdu introduzzjoni qasira dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Industrijali li ġejjin:

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fit-28 ta’ Frar 2022