Rinunzja għal Ċertifikati ta’ Protezzjoni Supplimentari

Rinunzja għal Ċertifikati ta’ Protezzjoni Supplimentari (SPC) għall-manifattura għall-esportazzjoni u għal ħażna lokali limitata ta’ prodotti koperti lokalment minn SPCs.

Ir-Regolament (UE) 2019/933 tal-20 ta’ Mejju 2019 jemenda r-Regolament (KE) Nru 469/2009 bil-ħsieb li jippermetti:

  1. il-produzzjoni ta’ prodott, jew prodott mediċinali li jkun fih dak il-prodott, għall-iskop ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi; jew
  2. kwalunkwe att relatat li huwa strettament meħtieġ għat-twettiq, fl-Unjoni, imsemmi fil-punt (i), jew għall-esportazzjoni attwali; jew
  3. il-produzzjoni, mhux aktar kmieni minn sitt xhur qabel l-iskadenza taċ-ċertifikat, ta’ prodott, jew prodott mediċinali li jkun fih dak il-prodott, bil-għan li jinħażen fl-Istat Membru tal-produzzjoni, sabiex jitqiegħed dak il-prodott, jew prodott mediċinali li jkun fih dak il-prodott, fis-suq tal-Istati Membri wara l-iskadenza taċ-ċertifikat korrispondenti; jew
  4. kwalunkwe att relatat li huwa strettament meħtieġ biex isir, fl-Unjoni, imsemmi fil-punt (iii), jew għall-ħażna attwali, sakemm tali att relatat jitwettaq mhux aktar kmieni minn sitt xhur qabel l-iskadenza tal- ċertifikat.

Produttur li jixtieq jibbenefika mill-eżenzjonijiet ta’ hawn fuq fir-rigward ta’ SPC maħruġ mid-Direttorat tar-Reġistrazzjoni tal-IP tad-Dipartiment tal-Kummerċ f’Malta jeħtieġ li jinnotifika.

  1. Direttorat tar-Reġistrazzjoni tal-PI tad-Dipartiment tal-Kummerċ u
  2. id-detentur tal-SPC

mhux aktar tard minn tliet (3) xhur qabel id-data tal-bidu tal-produzzjoni f’Malta jew mhux aktar tard minn tliet (3) xhur qabel l-ewwel att relatat, qabel dik il-produzzjoni, li inkella jkun ipprojbit mill-protezzjoni mogħtija minn ċertifikat, liema tkun l-ewwel;

Il-formola ta’ notifika standard tista’ ssibha hawn.

Jekk l-informazzjoni elenkata fin-notifika tinbidel, il-produttur għandu jinnotifika lill-Uffiċċju u lid-detentur taċ-ċertifikat, qabel ma dawk il-bidliet jidħlu fis-seħħ.

In-notifiki jistgħu jintbagħtu bl-e-mail lil ipoffice@gov.mt

Inkella jistgħu jintbagħtu wkoll bil-posta lil:

Id-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali
Dipartiment tal-Kummerċ
Daħlet Gnien is-Sultan,
Swar Lascaris,
Valletta VLT 1933

Ta’ min jinnota li r-Regolament jirrikjedi li fil-każ ta’ prodotti, jew prodotti mediċinali li jkun fihom dawk il-prodotti, magħmula għall-iskop ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi, produttur li jixtieq jibbenefika mir-rinunzja jrid jiżgura li logo, fil-forma stabbilita fl-Anness 1 tar-Regolament, titwaħħal mal-imballaġġ ta’ barra ta’ dawk il-prodotti, jew il-prodotti mediċinali li jkun fihom dak il-prodott, u, fejn ikun fattibbli, mal-ippakkjar immedjat tiegħu.

Il-logo riprodott hawn taħt għandu jidher bl-iswed u b’tali daqs li jkun viżibbli biżżejjed.

EU Export

Informazzjoni dwar notifiki riċevuti tista’ tinstab hawn.