Pariri

PI Strateġiku u Pariri Kummerċjali

Fl-ambjent tal-lum ta’ kompetizzjoni ekonomika, aċċentwat minn dik li tissejjaħ globalizzazzjoni, l-istatura tal-Proprjetà Intellettwali – fid-diversi aspetti tagħha (privattivi, trademarks, disinni, sigrieti, ftehimiet ta’ liċenzjar, eċċ.) qed issir dejjem aktar importanti għall-pajjiżi żviluppati.

Fil-livell nazzjonali, l-PI hija fattur ekonomiku kruċjali, li tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-impjiegi u tagħti s-sehem tagħha fil-ħolqien tal-ġid.

Fil-fatt, l-isfidi tal-PI għall-kumpanija, anki biss fil-protezzjoni tal-iżvilupp tal-attivitajiet tagħha għall-konservazzjoni jew tabilħaqq ittejjeb il-pożizzjoni tagħha fis-suq fost l-imsieħba jew il-kompetituri, huma reali ħafna u huma inevitabbilment espressi f’termini ta’ sehem mis-suq u impjiegi.

Servizzi ta’ Konsulenza dwar in-Negozju

It-tnedija l-ġdida tal-Malta Enterprise Business Advisory Services f’Jannar 2011 hija aħbar tajba għall-intrapriżi Maltin involuti fi kwalunkwe negozju. Is-servizzi huma partikolarment immirati lejn negozji mikro, żgħar u ta’ daqs medju biex jgħinuhom fl-isforzi tagħhom biex ikunu aktar kompetittivi.

It-titjib tal-vantaġġ kompetittiv ta’ negozju huwa proċess kontinwu. F’konformità mal-istrateġija tal-gvern biex jgħinu lin-negozji fl-iżvilupp tagħhom, dawn is-servizzi jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għan-negozji li jirrikonoxxu l-ħtieġa għall-innovazzjoni fl-intrapriża kollha biex itejbu l-prestazzjoni.

Bil-ħatra ta’ konsulent, l-intrapriżi se jgħaddu minn valutazzjoni u l-assistenza lill-klijenti se tinkludi:

 • appoġġ għall-bidu
 • l-ippjanar u l-immudellar tan-negozju
 • kompetittività internazzjonali u prontezza għall-esportazzjoni
 • żvilupp tas-suq
 • il-ġestjoni tar-riżorsi umani
 • żvilupp ta’ prodotti u servizzi
 • protezzjoni u ġestjoni tal-proprjetà intellettwali
 • ġestjoni tal-informazzjoni
 • inġinerija mill-ġdid tal-proċess tan-negozju

Importanti li t-tim konsultattiv għandu esperjenza prattika u prattika f’firxa wiesgħa ta’ setturi tan-negozju.

Filwaqt li l-ebda negozju ma huwa eskluż milli jirċievi appoġġ, is-setturi li partikolarment jaqgħu fi ħdan l-istrateġija ta’ żvilupp ekonomiku tal-Malta Enterprise huma:

 • manifattura
 • ICT
 • kreattiv – film/divertiment/moda/arti u kultura
 • turiżmu
 • trasport (inkluż il-baħar u l-avjazzjoni)
 • xjenzi tal-ħajja (inklużi kura farmaċewtika u tas-saħħa)
 • servizzi finanzjarji
 • riċerka u żvilupp
 • innovazzjoni

Benefiċċji għan-negozji jinkludu l-opportunità li “jaħsbu” l-ideat tagħhom u jesploraw modi kif jottimizzaw in-negozju tagħhom. Il-mudell tan-negozju jista’ jiġi aġġornat biex jindirizza qasam speċifiku bħad-diffikultajiet ta’ likwidità minkejja profittabilità tajba. L-għarfien espert tal-marketing jista’ jgħin bi strateġija biex jinbena n-negozju filwaqt li jiġi żgurat li kull euro minfuq jagħti riżultati ekonomiċi. L-Iżvilupp tal-Prodott u s-Servizz jieħu n-negozju matul iċ-ċiklu kollu tal-prodott u juri kif twettaq riċerka, żvilupp u innovazzjoni. L-għarfien espert speċjalizzat se jiggwida dwar kif tirriċerka, tapplika u tirreġistra Privattivi. Il-Proprjetà Intellettwali tista’ wkoll tagħti lilha nnifisha għall-iżvilupp kreattiv ta’ negozju. Servizzi ta’ konsulenza fir-Reengineering tal-Proċess tan-Negozju jistgħu jgħinu biex iġibu bidla biex jgħinu lill-kumpaniji jtejbu l-prestazzjoni u l-profitt.

Għal kumpaniji jew intraprendituri, inklużi dawk li diġà għaddew mill-IP Check-Up ServiceTM tad-Dipartiment tal-Kummerċ, kif ukoll oħrajn li setgħu ma kinux ikkunsidrati qabel li jużaw servizzi ta’ konsulenza minħabba l-ispejjeż, dan is-servizz jingħata mingħajr ħlas għall-ewwel 10 sigħat. Jekk mitluba, aktar sigħat jistgħu jsiru disponibbli bi ftehim b’rata sussidjata.

Barra minn hekk, għadd ta’ Miżuri ta’ Appoġġ oħra huma pprovduti mill-Malta Enterprise għall-SMEs lokali, inklużi Krediti ta’ Taxxa għar-Riċerka Industrijali u Eżenzjoni mit-Taxxa fuq Royalties tal-Privattivi.

Għal aktar informazzjoni ikkuntattja lil Business Advisory fuq (+356) 2542 0000 jew advisory@maltaenterprise.com

Lista ta’ individwi, ditti, u entitajiet li jixtiequ jaġixxu bħala Rappreżentanti jew Avukati fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ PI

Id-Dipartiment tal-Kummerċ jipprovdi lista mhux eżawrjenti ta’ individwi, ditti, u entitajiet li infurmaw lil dan l-uffiċċju li jixtiequ jaġixxu bħala Konsulenti, Rappreżentanti, Aġenti jew Avukati fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ PI.

Lista ta’ individwi, ditti, u entitajiet b’post tan-negozju f’Malta, li infurmaw lil dan l-uffiċċju li jixtiequ jaġixxu bħala Konsulenti, Rappreżentanti, Aġenti jew Avukati fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ PI.

Lista tal-Avukati tal-IP lokali

Lista ta’ individwi, ditti, u entitajiet b’post tan-negozju barra minn Malta, li infurmaw lil dan l-uffiċċju li jixtiequ jaġixxu bħala Konsulenti, Konsulenti, Rappreżentanti, Aġenti jew Avukati fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ PI.

Lista ta’ Avukati tal-IP barranin

Sabiex tkun inkluża fil-listi msemmija hawn fuq jekk jogħġbok ibgħat email li tinkludi d-dettalji kollha ta’ kuntatt fuq ipoffice@gov.mt.

Rappreżentazzjoni Professjonali quddiem l-EPO

Din li ġejja hija lista ta’ persuni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li jinsabu fil-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi (EPC) u li ddaħħlu fil-lista ta’ rappreżentanti professjonali awtorizzati biex jaġixxu quddiem l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

Lista ta’ Rappreżentanti Professjonali quddiem l-EPO

Tista’ tikseb informazzjoni addizzjonali dwar kif issir Rappreżentant Professjonali quddiem l-EPO billi tagħmel l-Eżami Ewropew ta’ Kwalifikazzjoni.

Ikklikkja fuq din il-link għal informazzjoni addizzjonali dwar l-EQE.

Każijiet ta’ Litigazzjoni tal-PI

Il-liġi attwali dwar it-Trademarks f’Malta tinsab primarjament fl-Att dwar it-Trademarks, Att XII tal-2019, Kapitolu 597 tal-Liġijiet ta’ Malta, li daħal fis-seħħ fl-14 ta’ Mejju 2019. Dan l-Att kien maħsub primarjament biex iġib il-liġi domestika konformi mar-regoli dwar it-Trademarks prevalenti fl-Unjoni Ewropea, u partikolarment biex jinkorpora d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-Trademarks tal-UE fil-liġi Maltija.

Minkejja dan, Malta għandha tradizzjoni twila li tirregola t-trademarks, li tmur lura sal-bidu tas-seklu 20 meta fis-sena 1900 ġiet adottata l-Ordinanza dwar il-Ħarsien tal-Proprjetà Industrijali, Kapitlu 29.

Sa mill-introduzzjoni ta’ din l-ewwel liġi dwar it-trademarks f’Malta, il-qrati Maltin iffaċċjaw kull xorta ta’ azzjonijiet li jittrattaw trademarks istitwiti minn detenturi ta’ trademarks Maltin kif ukoll barranin.

Ibgħat Sommarju tal-Litigazzjoni

Jekk kont involut f’każ ta’ Litigazzjoni tal-PI u tixtieq tpoġġi sommarju ta’ dan il-każ, jekk jogħġbok imla l-formola pprovduta hawn taħt:

Ipposta Sommarju tal-Litigazzjoni

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fil-5 ta’ Mejju 2022