Helpdesk

Ikkuntatjana

Jekk tixtieq tikkuntattja lid-Dipartiment tal-Kummerċ, jekk jogħġbok agħmel kif inhu mitlub hawn taħt:

Telefon

Applikazzjonijiet għal trademarks: +356 2569 0213/232

Renewals tat-trademarks: +356 2569 0333

Emendi tat-trademarks: +356 2569 0228

Ħlas ta’ trademarks: +356 2569 0342

Disinji u Privattivi: +356 2569 0109/224/230

Indirizz

Dipartiment tal-Kummerċ, Sur ta’ Lascaris,
Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933,
Malta

Email

ipoffice@gov.mt

L-Uffiċċji tad-Dipartiment tal-Kummerċ jinsabu hawn.

Feedback tal-Utent

Nafu li l-ħin tiegħek huwa prezzjuż u peress li l-feedback tiegħek huwa importanti għalina għamilna formola sempliċi biex insiru nafu jekk jogħġbokx is-servizzi tagħna online u jekk tixtieqx tagħtina xi suġġeriment dwar kif nistgħu ntejbuhom billi ġentilment timla l-Formola ta’ Feedback ipprovduta hawn:

Formola ta’ Feedback

Servizzi ta’ Helpdesk
Pariri, Informazzjoni u Ipproċessar ta’ Ilmenti

L-Uffiċċju jipprovdi servizzi komprensivi ta’ helpdesk u pariri lill-klijenti dwar kwistjonijiet relatati ma’:

 • Disinn u Reġistrazzjoni ta’ Trademarks kif ukoll Privattivi ta’ Invenzjonijiet;
 • Servizzi oħra mogħtija mid-Dipartiment tal-Kummerċ;
 • Ilmenti dwar burokrazija eċċessiva u burokrazija amministrattiva bla bżonn li jirriżultaw f’piżijiet għan-negozji.
Reġistrazzjoni ta’ Trademarks

Ir-reġistrazzjoni tagħti protezzjoni lil sinjal li jservi biex jiddistingwi l-oġġetti jew is-servizzi ta’ organizzazzjoni jew individwu wieħed minn dawk ta’ ieħor.

Privattiva ta’ Invenzjonijiet

Privattiva tagħti protezzjoni lil invenzjoni li hija ġdida, tinvolvi pass inventiv u tista’ tiġi applikata fl-industrija.

Reġistrazzjoni ta’ Disinni

Ir-reġistrazzjoni tagħti protezzjoni lil forma jew mudell ġdid li għandu jiġi applikat għal oġġett partikolari.

Assigurazzjoni tal-Kwalità

Id-Dipartiment tal-Kummerċ jistinka biex iżomm l-ogħla standards possibbli ta’ servizz lill-pubbliku, f’konformità mal-Istandards tas-Servizz ċentrali tal-Gvern riprodotti hawn taħt:

Korrispondenza u Komunikazzjoni
 • Tirrikonoxxi u twieġeb il-forom kollha ta’ korrispondenza malajr u b’mod ċar.
 • Tirrikonoxxi l-korrispondenza tal-posta fi żmien ġurnata tax-xogħol mir-riċevuta u tibgħat tweġiba jew feedback għal korrispondenza aktar kumplessa fi żmien 5 ijiem tax-xogħol mir-rikonoxximent.
 • Tirrikonoxxi e-mails jew komunikazzjoni mill-websajt rispettiva immedjatament u tibgħat tweġiba jew feedback għal korrispondenza aktar kumplessa fi żmien 5 ijiem tax-xogħol mir-rikonoxximent.
 • Jekk il-korrispondenza ma tistax tiġi mwieġba minn dipartiment jew sezzjoni waħda, din għandha tintbagħat lill-persuna, dipartiment jew sezzjoni rilevanti u l-klijent infurmat.
 • Tirrispondi telefonati fi żmien 3 qasir u provvista ta’ identifikazzjoni. Jekk il-mistoqsija ma tkunx tista’ tiġi mwieġba minn min iwieġeb, dan tal-aħħar ipoġġi lil min iċempel f’kuntatt mal-persuna, dipartiment jew sezzjoni rilevanti. Il-persuna li tieħu ħsieb l-ewwel sejħa għandha tiżgura li min iċempel irnexxielu jgħaddi.
Ħatriet u Kjuwijiet
 • Tara l-appuntamenti tal-klijenti fi żmien ħmistax-il minuta mill-ħin tal-appuntament tagħhom
 • Timmaniġġja kjuwijiet b’mod effettiv u effiċjenti għal-laqgħat li jsiru fid-Dipartiment tal-Kummerċ
 • Il-klijenti għandhom jistennew u jiġu moqdija f’ambjent nadif, faċli u akkoljenti.
Informazzjoni
 • Tipprovdi informazzjoni u pariri ċari u preċiżi dwar is-servizzi rispettivi (f’forma ta’ fuljetti jew newsletters)
 • Tippubbliċizza s-servizzi fuq il-websajt stess. Il-websajts għandhom jiġu aġġornati ta’ spiss b’informazzjoni preċiża u aġġornata
 • Tipprovdi, fejn meħtieġ, servizz Freephone jew linja tat-telefon diretta għal mistoqsijiet
 • Jekk il-mistoqsija dwar l-informazzjoni ma tistax titwieġeb minn dipartiment jew sezzjoni waħda, din għandha tintbagħat lill-persuna, dipartiment jew sezzjoni rilevanti u l-klijent infurmat
 • L-informazzjoni kollha mogħtija mill-klijenti għandha tkun protetta u użata skont l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data tal-2001. Għandha tiġi ggarantita kunfidenzjalità sħiħa fid-dipartimenti jew sezzjonijiet fejn jingħataw servizzi sensittivi.
Proċedura ta’ Ilmenti
 • Proċedura formali għall-ilmenti hija stabbilita u miżmuma.
Aċċessibilità
 • Il-klijenti għandhom għażla fl-aċċess għas-servizzi. L-Uffiċċju investa f’servizzi elettroniċi u mobbli fejn possibbli u l-aħjar użu tat-teknoloġija biex tiżdied mentalità ta’ one jew non-stop shop.
 • Il-formoli kollha tal-applikazzjoni huma disponibbli f’format elettroniku.
 • Aċċess għal persuni b’diżabilità huwa disponibbli fejn u meta meħtieġ.

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata fuq

Aġġornata l-aħħar fit-22 ta’ Mejju 2022

Help us improve our information Help us improve our procedure Your Europe