Ċertifikati ta’ Protezzjoni Supplimentari

Ċertifikati ta’ Protezzjoni Supplimentari (SPCs) huma Dritt ta’ Proprjetà Intellettwali li jservu bħala estensjoni għal dritt ta’ privattiva. Japplikaw għal prodotti farmaċewtiċi u għall-protezzjoni tal-pjanti speċifiċi li ġew awtorizzati mill-awtoritajiet regolatorji. L-SPCs għandhom l-għan li jikkumpensaw it-telf tal-protezzjoni tal-privattiva għall-prodotti farmaċewtiċi u għall-protezzjoni tal-pjanti li jseħħ minħabba l-ittestjar fit-tul u l-provi kliniċi obbligatorji li dawn il-prodotti jeħtieġu qabel jiksbu l-approvazzjoni regolatorja għall-kummerċjalizzazzjoni.

SPC jista’ jestendi dritt ta’ privattiva għal perjodu massimu ta’ ħames snin. Estensjoni addizzjonali ta’ sitt xhur hija disponibbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1901/2006.

Il-lista lokali ta’ SPCs mogħtija tista’ tinstab hawn.

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata fuq

Aġġornata l-aħħar fil-31 ta’ Mejju 2022