Akkademja

Workshops fuq il-PI

Id-Dipartiment tal-Kummerċ jorganizza minn żmien għal żmien workshops dwar il-kunċetti introduttorji tal-PI għall-Avukati, Industrija, SMEs, Professjonisti, Bejjiegħa bl-imnut, Studenti, Aġenziji tal-Infurzar u l-Pubbliku Ġenerali.

Għalkemm Workshops regolari dwar l-PI isiru fil-bini tad-Dipartiment tal-Kummerċ, jistgħu jiġu organizzati wkoll workshops addizzjonali fuq talba.

Jekk inti interessat li titgħallem aktar dwar id-Dinja tal-PI u kif dan jista’ jkun ta’ benefiċċju għalik, jekk jogħġbok imla l-Formola ta’ Iskrizzjoni għall-Workshop tal-PI.

Akkademji Internazzjonali tal-PI

Il-Proprjetà Intellettwali hija suġġett essenzjali għan-negozji li ġie żviluppat ukoll f’dixxiplina edukattiva importanti, li tifforma parti integrali mill-kurrikuli f’ħafna pajjiżi, inkluż f’Malta, fejn jingħataw ukoll lekċers tal-PI fil-livell tal-Università għal ċerti fakultajiet, inklużi l-liġi u l-kummerċ.

Diversi organizzazzjonijiet speċjalizzati tal-PI, speċjalment l-Uffiċċji tal-PI internazzjonali, kollha għandhom Akkademji tal-PI li joffru varjetà ta’ korsijiet tal-PI, inklużi dawn li ġejjin:

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea – EUIPO

L-Akkademja tal-EUIPO tinkludi l-attivitajiet kollha ta’ tagħlim u edukattivi għall-persunal tal-EUIPO, il-persunal tal-uffiċċji tal-proprjetà intellettwali (PI) tal-Unjoni Ewropea, il-partijiet interessati tal-EUIPO u l-professjonisti tal-PI mhux tal-UE. L-ewwel prijorità tal-Akkademja tal-EUIPO kienet li tirrevedi l-attivitajiet ta’ taħriġ kollha fi ħdan l-EUIPO, bil-għan li takkumpanja l-istaff tagħna fi triq ta’ tagħlim tul il-karriera. Esternament, l-Akkademja tifforma parti vitali min-Netwerk Ewropew tat-Trademarks u tad-Disinn, il-viżjoni tal-Pjan Strateġiku tal-EUIPO. Permezz tal-attivitajiet ta’ tagħlim u ta’ kondiviżjoni tal-għarfien tagħha, tgħaqqad flimkien professjonisti tal-PI minn uffiċċji tal-PI nazzjonali u reġjonali tal-UE, u professjonisti tal-PI minn madwar l-Unjoni Ewropea u lil hinn.

L-aħħar żviluppi/informazzjoni mill-Akkademja tal-EUIPO Mit-tnedija tagħha, is-sistema ta’ ġestjoni tat-tagħlim (OALP) tal-EUIPO Academy wriet li hija għodda effiċjenti biex tipprovdi servizzi u prodotti ta’ taħriġ u tagħlim lill-partijiet interessati tagħna. Bħala Dipartiment iċċertifikat ISO 9001, fejn it-titjib kontinwu huwa essenzjali, l-Akkademja qiegħda kontinwament tfittex modi ġodda biex ittejjeb il-kwalità u l-varjetà tal-kontenut OALP kif ukoll l-użabilità tal-għodda.

Tingħata attenzjoni speċjali lill-komunikazzjoni dwar attivitajiet ta’ taħriġ imxandra. Il-metodu tal-konsenja diġitali tagħhom u l-element ħajj jagħmlu t-tħabbira f’waqtha tagħhom kritika. Biex tiżgura ċ-ċarezza u s-sensibilizzazzjoni, mhux biss webinars iżda wkoll komunikazzjoni tal-konferenzi streamed, l-Akkademja issa qed tinkludi fil-kalendarju tal-Portal tat-Tagħlim tal-Akkademja tal-EUIPO l-links biex tippermetti konnessjoni diretta mal-avvenimenti. Dan il-kanal ta’ komunikazzjoni ġdid se jissostitwixxi wkoll il-komunikazzjonijiet bil-posta elettronika tal-passat mibgħuta lill-Uffiċċji Nazzjonali u l-Assoċjazzjonijiet tal-Utenti fuq bażi ta’ kull avveniment. F’massimu ta’ xahrejn wara t-twassil tal-avveniment, il-webinar jew il-konferenza streamed se jittella’ fil-Portal tat-Tagħlim tal-Akkademja.

Aktar informazzjoni hija disponibbli.

Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi – EPO

L-Akkademja Ewropea tal-Privattivi tiżgura l-koordinazzjoni ġenerali tal-attivitajiet esterni ta’ edukazzjoni u taħriġ tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi

Il-mandat tal-Akkademja Ewropea tal-Privattivi, ibbażata fl-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi fi Munich, jirrifletti l-ħtieġa li jittejbu t-taħriġ tal-proprjetà intellettwali u l-istrutturi edukattivi relatati mal-privattivi fl-Ewropa. Aktar informazzjoni hija disponibbli.

Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali – WIPO

L-Akkademja Dinjija tal-WIPO isservi bħala ċentru ta’ eċċellenza fit-tagħlim, it-taħriġ u r-riċerka fl-PI. Il-programmi tagħha jilqgħu għal udjenzi f’miri differenti – inventuri u kreaturi, maniġers tan-negozju u professjonisti tal-PI, dawk li jfasslu l-politika u uffiċjali tal-gvern tal-istituzzjonijiet tal-PI, diplomatiċi u rappreżentanti, studenti u għalliema tal-proprjetà intellettwali u s-soċjetà ċivili.

L-għanijiet tagħha jintlaħqu permezz ta’ ħames programmi ewlenin – taħriġ professjonali, tagħlim mill-bogħod, żvilupp ta’ politika, tagħlim u riċerka, edukazzjoni u lawrja. Il-programmi mfassla apposta, inkluż it-tagħlim mill-bogħod b’aktar minn 70,000 parteċipant mill-bidu tiegħu fl-1999, jibbenefikaw għadd kbir ta’ nies minn kull qasam tal-ħajja.

L-Akkademja tfittex li tibqa’ kontinwament innovattiva billi toffri programmi ġodda biex tlaħħaq mal-pajsaġġ tal-PI li dejjem jinbidel. Timmira wkoll li tippromwovi l-kooperazzjoni internazzjonali għat-titjib tal-kapital uman tal-PI permezz ta’ netwerking globali mal-partijiet interessati u l-imsieħba. Aktar informazzjoni hija disponibbli.

Rimedju jew appell

Deċiżjonijiet tal-uffiċċju li huma miftuħa għal rimedju jew appell għandhom jintbagħtu fuq ipoffice@gov.mt jew bil-miktub fuq:

Dipartiment tal-Kummerċ, Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Direttur tar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali
Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan,
Valletta VLT 1933, Malta

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, l-informazzjoni li tinsab f’dan is-sit hija maħruġa mid-Direttur tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi.

Aġġornata l-aħħar

Aġġornata l-aħħar fil-25 ta’ Mejju 2022