Miżuri Relatati mal-Virus tal-Corona

Il-miżuri introdotti mill-bidu tal-pandemija COVID-19 qed jinżammu sabiex jitnaqqas il-kuntatt mhux essenzjali u jiġi minimizzat it-tixrid tal-virus.

 1. L-Applikazzjonijiet għall-Ispejjeż (Permess għall-Irtirar ta’ Merkanzija mill-Kontroll Doganali) se jintlaqgħu biss permezz ta’ formoli elettroniċi li jistgħu jinstabu f’din il-link. L-approvazzjoni se tkun fil-forma ta’ email li tikkwota n-numru tal-fattura relatata.

 2. L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni li kienu jintlaqgħu biss f’kopja stampata, jintlaqgħu biss permezz ta’ formoli elettroniċi li jistgħu jinstabu fil-links li ġejjin:


 3. Barra minn hekk, mhux se jkun meħtieġ għalik li żżur Dipartimenti oħra għall-awtorizzazzjoni minn qabel peress li d-Dipartiment tal-Kummerċ se jikkoordina mal-awtoritajiet kompetenti involuti, fejn meħtieġ. Fid-dawl ta’ dan, meta l-applikazzjonijiet iridu jiġu  akkumpanjati b’dokumenti mitluba minn awtoritajiet oħra li japprovaw, inti mitlub tibgħathom permezz ta’ email fuq import-export@gov.mt.

  Ladarba tinħareġ liċenzja, din tiġi riferuta permezz ta’ risposta bl-email lill-operaturi ekonomiċi, li d-dettalji tagħhom ikunu jinsabu fl-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti li kienet ġiet ikkonsultata u lid-Dipartiment tad-Dwana.

  L-informazzjoni dwar il-liċenzji maħruġa hija kondiviża mad-Dipartiment tad-Dwana. Tibqa’ r-responsabbiltà tad-detentur tal-liċenzja li jiżgura li kwalunkwe importazzjoni jew esportazzjoni titwettaq fil-parametri tal-liċenzja.

 4. Il-proċess ta’ applikazzjoni għal-liċenzji tal-esportazzjoni ta’ Oġġetti b’Użu Doppju u Tagħmir Militari jibqa’ l-istess, peress li l-applikazzjonijiet xorta jridu jiġu sottomessi permezz ta’ formoli elettroniċi.

Il-miżuri ta’ hawn fuq qed jiġu implimentati mid-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali u tal-Proġetti biex jibqa’ joffri s-servizz tas-soltu filwaqt li jillimita l-kuntatt. Madankollu, wieħed għandu jżomm f’moħħu li huwa mistenni dewmien. Għalhekk huwa rrakkomandat li l-applikazzjonijiet jitressqu ħafna qabel ma tkun meħtieġa liċenzja.

F’każ ta’ xi diffikultajiet, il-mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu f’wieħed mill-indirizzi elettroniċi li ġejjin skont it-tip ta’ applikazzjoni li tkun qed issir:

 • controlledgoods@gov.mt għal mistoqsijiet relatati mal-esportazzjoni ta’ oġġetti militari u oġġetti b’użu doppju.
 • costings@gov.mt tkopri l-importazzjoni relatata mal-farmaċewtiċi.
 • import-export@gov.mt għal ħruġ fuq permessi ta’ importazzjoni jew esportazzjoni skont SL 117.02 u SL117.14.

Mistoqsijiet ġenerali jistgħu jintbagħtu lil import-export@gov.mt​.

Id-Direttorat tas-Servizzi u l-Proġetti tal-Kummerċ, is-Sezzjoni tal-Importazzjoni/Esportazzjoni, jista’ jintlaħaq fuq 21226688/25690100/25690101.

Informazzjoni rilevanti oħra tista’ tinstab ukoll fuq is-sit elettroniku tad-dipartiment commerce.gov.mt, taħt it-Taqsima tal-Importazzjoni u l-Esportazzjoni.

Aġġornament l-aħħar

L-aħħar aġġornament sar fit-18 ta’ Jannar 2021