Taqsima tal-Artiġjanat, SOLVIT, IMI u Drittijiet tal-Awtur

Dwarna

Din it-Taqsima hija responsabbli kif ġej:

 1. Jassisti r-Reġistratur tal-Artiġjanat, Artiġjani u Intraprendituri tal-Artiġjanat, għaż-żamma tar-Reġistru tal-artiġjanat
 2. L-operat taċ-Ċentru SOLVIT ta’ Malta
 3. Jaġixxi bħala l-Koordinatur Nazzjonali tal-IMI ta’ Malta
 4. Għal xi oqsma li jikkoncernaw id-drittijiet tal-awtur (minbarra l-
 5. L-organizzazzjoni tal-Premju Nazzjonali għal Appoġġ tan-Negozju.

Funzjonijiet

1. Artiġjanat

1.1 Din it-Taqsima, bħala Uffiċċju tar-Reġistratur tal-Artiġjanat, Artiġjani u Intraprendituri tal-Artiġjanat, hija responsabbli għaż-żamma tar-Reġistru tal-artiġjanat, għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, għar-reġistrazzjoni tal-artiġjani u intraprendituri tal-artiġjanat, biex inħeġġu applikanti potenzjali biex jissottomettu applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-artiġjanat, biex nipprovdu ċertifikati tags li l-artiġjani jistgħu iwaħħlu mal-prodotti tagħhom u ċertifikati li l-artiġjani jistgħu juru fil-ħwienet tagħhom. Artiġjani interessati jistgħu jirreġistraw ma’ dan l-uffiċċju fuq bażi volontarja u r-reġistrazzjoni hija mingħajr ħlas. Applikazzjoni tista’ tiġi sottomessa online fuq: www.maltacraftscraftsregister.gov.mt/register-application.

Jekk l-applikant ikollu bżonn għajnuna, l-Uffiċċju jista’ jassisti fil-mili u s-sottomissjoni tal-formola.

2. SOLVIT

Din it-Taqsima taġixxi bħala  ċ-Ċentru SOLVIT ta’ Malta. SOLVIT huwa netwerk li għandu l-għan li jsolvi problemi li ċ-ċittadini u n-negozji jiltaqgħu magħhom meta jeżerċitaw id-drittijiet tas-Suq Intern tagħhom.

Xi oqsma li fihom SOLVIT jista’ jgħin meta ċittadin jew negozju tal-UE jiltaqa ma’ problema f’entita’ pubblika ammimistrattiva f’pajjiz ieħor tal-UE, huma:

 • Il-kwalifiki professjonali tiegħek jiġu rikonoxxuti
 • Viża u drittijiet ta’ residenza
 • Kummerċ u servizzi (negozji)
 • Vetturi u liċenzji tas-sewqan
 • Benefiċċji tal-familja
 • Drittijiet tal-pensjoni
 • Xogħol f’pajjiz ieħor
 • Benefiċċji tal-qgħad
 • Assigurazzjoni tas-saħħa
 • Aċċess għall-edukazzjoni
 • Moviment transkonfinali ta’ kapital jew pagamenti
 • Rifużjonijiet tal-VAT.

SOLVIT ma jistax jgħin:

 • jekk il-kumpanija tiegħek qed ikollha problemi ma’ kumpanija oħra
 • jekk għandek problema bħala-konsumatur
 • jekk qed tfittex kumpens għad-danni
 • jekk tressaq il-każ tiegħek il-qorti (minħabba n-natura informali tiegħu, SOLVIT ma jistax jimxi b’mod parallel ma’ proċedimenti formali jew legali).

Aktar informazzjoni tinsab fuq: http://ec.europa.eu/solvit/

Tista’ tissottometti każ lil SOLVIT fuq:

http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=en&origin=solvit-web

3. Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI)

Din it-Taqsima hija l-Koordinatur Nazzjonali tal-IMI ta’ Malta (NIMIC). L-IMI hija pjattaforma onlajn li tgħin lill-Awtoritajiet Kompetenti jikkomunikaw mal-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra tal-UE.

4. Copyright

Din it-Taqsima ssegwi diskussjonijiet u żviluppi dwar id-drittijiet tal-awtur fuq livell Ewropej.  Tieħu ħsieb li jsir aġġornament fil-leġislazzjoni nazzjonali li jirriżulta minn ħtiġijiet nazzjonali jew minn direttivi tal-Unjoni Ewropeja fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur.

https://commerce.gov.mt/id-direttorat-tar-registrazzjonijiet-tal-proprjeta-industrijali/bord-tad-drittijiet-tal-awtur/

L-infurzar tad-drittijiet tal-awtur ma jaqax taħt ir-responsabiltà tad-Diptartiment tal-Kummerċ.

5. Premju Nazzjonali għal Appoġġ tan-Negozju

Din it-Taqsima b’kollaborazzjoni mad-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programmi fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi jorganizza din il-kompetizzjoni bil-għan li jiżdied l-għarfien dwar l-importanza tal-intraprenditorija kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell nazzjonali.

Massimu ta’ żewġ inizjattivi sottomessi għall-kompetizzjoni NSBA  ikunu nominati biex jirrappreżentaw lil Malta fil-European Enterprise Promotion Awards. Dawn in-nominati, flimkien ma’ nomini oħra mis-27 Stati Membri oħra tal-UE u kif ukoll pajjiżi assoċjati tal-pilastru tal-SMEs tal-Programm tas-Suq Uniku Support to SMEsjikkompetu f’din il-kompetizzjoni prestiġjuża li toffri espożizzjoni estensiva u kopertura mill-midja għall-proġetti nominati. L-EEPA tkun organizzata bħala parti mill-Assemblea tal-SMEs li tiġi organizzata kull sena f’Ottubru jew Novembru fl-Istat Membru li jkun qed jospita l-Kunsill tal-Ministri tal-UE.

Minbarra li hija adattabbli faċilment għal moduli legali differenti, is-sistema hija wkoll multilingwi. Bħalissa l-IMI għandha 97 proċedura ta’ kooperazzjoni amministrattiva f’20 qasam ta’ politika differenti.

Għal aktar informazzjoni żur: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm

Dettalji ta’ kuntatt

Taqsima tal-Artiġjanat, SOLVIT, IMI u Drittijiet tal-Awtur
Dipartiment tal-Kummerċ
Swar Lascaris
Daħlet Ġnien is-Sultan
Valletta VLT 1933

Emails

Artiġjanat
maltacrafts@gov.mt

IMI
nimic@gov.mt

SOLVIT
solvit.malta@gov.mt

NSBA
nsba.comemrce@gov.mt​

Telefown

25690329/332/350