FAQs

Ikollok bżonn dokument ta’ sorveljanza biex timporta kwalunkwe:
Prodotti tal-ħadid u tal-azzar li l-kodiċi tal-komoditajiet tagħhom huwa elenkat fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-UE 1092 tal-2017​.
Prodotti tal-aluminju li l-kodiċi tal-komoditajiet tagħhom huwa elenkat fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-UE 640 tal-2018.
Ir-rekwiżit japplika għal dawk l-oġġetti li jaslu għall-iżdoganar f’Malta jew fl-UE u li l-piż nett tagħhom huwa aktar minn 2,500 kg jew 5,000 kg għal prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura HS 7318.

Le, m’għandekx bżonn dokument ta’ sorveljanza biex tikklerja l-oġġetti tiegħek jekk ikunu saru fl-Unjoni Ewropea jew fl-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja.

Le, m’għandekx bżonn dokument ta’ sorveljanza jekk l-oġġetti tiegħek huma koperti mill-istess kodiċi tal-komoditajiet, joriġinaw mill-istess pajjiż u għandhom piż nett ta’ inqas minn 2,500 kg jew 5,000 kg għal oġġetti li jaqgħu taħt l-intestatura HS 7318.

Għandek bżonn dokument ta’ sorveljanza biss fejn il-piż totali ta’ oġġetti taħt kodiċi ta’ komodità individwali jiżen 2,500 kg jew aktar jew 5,000 kg jew aktar għal oġġetti bl-intestatura HS 7318, għal kull pajjiż ta’ oriġini.

Ikollok bżonn dokument ta’ sorveljanza għal kull kodiċi ta’ komodità u kull pajjiż ta’ oriġini fejn il-piż totali ta’ merkanzija taħt kull kodiċi individwali ta’ merkanzija liċenzjata jiżen 2,500 kg jew aktar, jew fil-każ ta’ merkanzija bl-intestatura HS 7318, il-piż huwa 5,000 kg jew aktar.

Id-dokumenti ta’ sorveljanza għandhom perjodu ta’ validità ta’ erba’ xhur li jista’ jiġġedded għal erba’ xhur oħra jekk ma jintużawx bis-sħiħ.

Le, applikazzjoni tista’ tkopri aktar minn importazzjoni proposta waħda mill-istess esportatur, sakemm il-merkanzija li qed tiġi importata tkun tal-istess kodiċi tal-komodità u jkollha l-istess pajjiż ta’ oriġini, u sakemm l-ammont fuq l-applikazzjoni jista’ jkun appoġġjat minn pro- forma fattura jew kuntratt ta’ bejgħ/xiri li juri l-intenzjoni li jiġi importat l-imsemmi ammont. Id-dokument ta’ sorveljanza jista’ jintuża biex jikklerja diversi vjeġġi matul il-validità ta’ erba’ xhur tiegħu (sakemm ikun eżawrit).

Filwaqt li jekk il-piż ta’ kull vjeġġ taħt kull kodiċi tal-komodità huwa inqas minn 2,500kg, dokument ta’ sorveljanza mhux se jkun meħtieġ fl-iżdoganar, il-qsim intenzjonat ta’ ordni f’diversi vjeġġi taħt il-limitu tal-piż jista’ jitqies bħala evażjoni tal-kontrolli tal-importazzjoni. Għalhekk inti avżat li tapplika għal dokument ta’ sorveljanza għall-ordni kollu li se tkun qed timporta fl-UE.

Le, m’għandekx bżonn dokument ta’ sorveljanza biex tidħol oġġetti f’maħżen doganali.

L-applikazzjonijiet għal Dokumenti ta’ Sorveljanza għandhom isiru permezz ta’ formola ta’ applikazzjoni elettronika​​ tista’ tiġi aċċessata mill-websajt commerce.gov.mt jew servizz.gov.mt. L-informazzjoni meħtieġa għandha tkun ittajpjata fl-eform. Il-formola għandha tiġi ffirmata elettronikament u d-dokumentazzjoni ta’ appoġġ tittella’. Imbagħad jista ‘jiġi sottomess. Inti tiġi ppreżentata b’kopja tas-sottomissjoni tiegħek għar-rekords tiegħek. Id-Dipartiment tal-Kummerċ jikkuntattjak jekk tkun meħtieġa informazzjoni jew kjarifiki addizzjonali. Inkella, tkun infurmat li d-Dokument ta’ Sorveljanza inħareġ u lest għall-ġbir.

M'hemm l-ebda ħlas għall-ħruġ ta' dokument ta' sorveljanza.

L-Import/Export Licensing Unit fi ħdan id-Dipartiment tal-Kummerċ għandha l-għan li toħroġ il-liċenzja f’massimu ta’ ħamest ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi applikazzjoni mimlija.

Il-liċenzja tiegħek tibqa’ valida, u ma teħtieġx emenda, jekk il-prezz tal-unità u/jew il-piż nett tal-importazzjoni jkun f’tolleranza ta’ 5%. Għalhekk, tista’ tuża l-liċenzja eżistenti tiegħek fejn id-differenza fil-valur tinkludi sa 5% bidla fil-prezz tal-unità u/jew sa 5% bidla fil-piż nett.