Sanzjonijiet Kontra l-Belarus u r-Russja

Is-sanzjonijiet kollha tal-UE/NU huma direttament applikabbli skont il-liġi Maltija permezz tal-Att dwar is-Setgħat Abilitanti tal-Interess Nazzjonali, Kap 365. Hija r-responsabbiltà diretta tal-applikanti li jwettqu d-diliġenza dovuta fir-rigward tas-sanzjonijiet li jkunu għaddejjin qabel ma jippreżentaw applikazzjoni. Għal aktar informazzjoni rreferi għas-sit tal-Bord għall-Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet.

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni jew tal-importazzjoni jiġu rrifjutati jekk jinstab li assoċjazzjoni tkun f’pajjiżi, oġġetti, individwi jew entitajiet li jkunu sanzjonati.