Permess għall-Irtirar ta’ Merkanzija mill-Kontroll Doganali 

Kunsinni ta’ oġġetti farmaċewtiċi li jidħlu f’ċirkolazzjoni ħielsa u maħsuba speċifikament għall-konsum f’Malta, jeħtieġu l-approvazzjoni tad-Dipartiment tal-Kummerċ qabel ma jiġu rilaxxati mid-Dwana.

Biex tikseb l-approvazzjoni tad-Dipartiment tal-Kummerċ imla l-formola onlajn, iffirma elettronikament, ehmeż id-dokumentazzjoni ta’ sostenn u ssottometti.

Malli l-formola tkun lesta għal ġbir, inti tiġi infurmat.

Formola tal-Applikazzjoni

Applikazzjoni sabiex tinħareġ Merkanzija minn taħt il-Kontroll tad-Dwana

L-aħħar aġġornament

Aġġornament l-aħħar fit-18 ta’ Jannar 2021