Importazzjoni ta’ Merkanzija

L-importazzjoni ta’ ċerti oġġetti hija soġġetta għal awtorizzazzjoni, jiġifieri, liċenzja tal-importazzjoni maħruġa mid-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali u l-Proġetti, Dipartiment tal-Kummerċ, skont ir-Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Importazzjoni — Avviż Legali 242 tal-2004. L-oġġetti li jeħtieġu liċenzja huma elenkati fl-Iskedi ta’ dan ir-Regolament, bl-Ewwel Skeda telenka l-oġġetti li jeħtieġu awtorizzazzjoni meta jiġu trasferiti lejn Malta mill-Unjoni Ewropea, u t-Tieni Skeda telenka l-oġġetti li jeħtieġu liċenzja tal-importazzjoni meta jiġu importati minn kwalunkwe pajjiż barra l-Unjoni Ewropea.

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jiġu ppreżentati onlajn permezz ta’ formoli elettroniċi. Għal xi prodotti, l-entitajiet esterni jiġu kkonsultati fil-proċess ta’ awtorizzazzjoni. Il-liċenzja ma tinħarigx qabel ma jindikaw li m’hemm l-ebda oġġezjoni min-naħa tagħom. Dan il-proċess huwa kkoordinat mid-Dipartiment tal-Kummerċ.

L-informazzjoni dwar liema prodotti jeħtieġu liċenzja tal-importazzjoni — skont jekk humiex importati minn pajjiż tal-UE jew pajjiż terz — u liema entitajiet huma involuti fil-proċess ta’ approvazzjoni tista’ tinstab fit-tabella ta’ hawn taħt.

Mal-konklużjoni tal-proċess, il-liċenzja se tiġi pprovduta permezz ta’ imejl. It-taqsimiet tal-FAQs u tal-Linji Gwida jistgħu jiġu kkonsultati għal aktar spjegazzjonijiet dwar il-proċess tal-applikazzjoni għall-importazzjoni.

L-aħħar aġġornament

L-aħħar aġġornament tat-14 ta’ Marzu 2023